W Polsce, od marca 2019 roku weszły do użycia dowody z warstwą elektroniczną, zwane e-dowodami. Urzędy administracji publicznej oraz podmioty komercyjne, które chcą skorzystać z nowych funkcji e-dowodu muszą posiadać czytnik do e-dowodów.

Jakie wymagania musi spełniać czytnik do dowodu z warstwą elektroniczną?


Czytnik taki musi być zgodny z dokumentami opublikowanymi przez MSWiA, czyli: „Specyfikacją wymagań technicznych dla czytnika kart bez pinpadu do zastosowania w środowisku zaufanym” oraz „Specyfikacją wymagań technicznych dla czytnika kart z pinpadem do posługiwania się e-Dowodem (bez funkcjonalności związanych z wydawaniem e-Dowodu)”

Z nazw dokumentów wynika, że istnieją tylko dwa typy czytników. Pierwszy typ to czytnik wyposażony w klawiaturę i znajduje on zastosowanie przede wszystkim w urzędach, ponieważ umożliwia zmianę kodów PIN1 i PIN2 dowodu osobistego, które są wymagane do autoryzacji działań z użyciem warstwy elektronicznej. Drugi typ czytnika nie posiada klawiatury i właśnie ten typ będzie wykorzystywany przez większość instytucji, ponieważ autoryzacja kodu PIN będzie możliwa na komputerze, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. 

Ministerstwo podało tylko specyfikację czytnika i to prowadzi do pewnego problemu. Urządzenia zgodne z wymaganiami nie muszą obsługiwać e-dowodów. Kolejny problem wynika z tego, że Ministerstwo Cyfryzacji nie może udostępnić listy polecanych czytników, ponieważ nie będzie to zgodne z zasadą wolnej konkurencji.

Kategorie: Elektronika