Każda instalacja elektryczna jest narażona na występowanie niespodziewanych awarii i nagłych skoków napięcia. Jest to skutek zwarcia w obwodach odbiorczych. Zwiększenie się mocy urządzeń w gospodarstwach domowych zwiększa natężenie prądu i powoduje nagrzewanie się przewodów. Aby ochronić sieć przed przeciążeniem i zabezpieczyć obwody stosuje się wyłączniki nadmiarowoprądowe. Czy rzeczywiście są w stanie ustrzec instalację przed zagrożeniem? 

Zasady działania bezpieczników 

Wszystkie przewody posiadają natężenie maksymalne, poniżej którego prąd płynie w bezpieczny sposób. Jeśli ta wartość zostanie przekroczona, dochodzi do przegrzewania się instalacji. Efektem może być topienie się izolacji i dochodzi do zwarcia. Podobnie dzieje się, gdy przewód fazowy obwodu przypadkowo zetknie się z przewodem neutralnym. W tej sytuacji może dojść do uszkodzenia odbiorników elektrycznych, czyli sprzętu RTV, AGD i urządzeń elektrycznych. Aby do tego nie dopuścić, stworzono wyłącznik nadmiaroprądowy. Jego zadaniem jest odłączenie zasilania w krytycznej chwili. Reakcja jest błyskawiczna – zazwyczaj wynosi mniej niż 30 ms.  

Rodzaje wyłączników nadprądowych 

Tak jak każda technologia, wyłącznik nadmiaroprądowy (https://eldor24.pl/wylaczniki-nadmiarowopradowe/) może być używany w różnych miejscach, posiada też różne klasy stosowania. Dla ułatwienia bezpieczniki podzielono na kilka klas: 

  • A – bezpieczniki używane do urządzeń elektronicznych, 
  • B – wyłączniki standardowe – np. do gniazdek elektrycznych, 
  • C – wyłączniki dla urządzeń o zwiększonych wartościach prądu np. silników indukcyjnych, 
  • D – bezpieczniki dla sprzętów o wysokim prądzie rozruchowym – dla transformatorów i silników energooszczędnych. 
Kategorie: Akcesoria